KLF đặt kế hoạch lãi sau thuế năm 2020 tăng 755%

KLF đặt kế hoạch lãi sau thuế năm 2020 tăng 755%

CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (HNXKLF) đặt kế hoạch tổng doanh thu năm 2020 vào mức 1,200 tỷ đồng, giảm 34%; lãi sau thuế ước đạt 12 tỷ đồng, tăng 755% so với thực hiện năm 2019.

Năm 2020, KLF định hướng tiếp tục phát triển các mảng kinh doanh như thiết bị y tế, vật liệu xây dựng,…Công ty đặt mục tiêu mang về 1,200 tỷ đồng tổng doanh thu, giảm 34% so với thực hiện năm 2019. Lãi trước thuế và lãi sau thuế ước đạt 15 tỷ đồng và 12 tỷ đồng, lần lượt tăng tăng 640% và tăng 755% so với kết quả năm trước (số liệu theo BCTC năm 2019 đã kiểm toán).

*KLF: Lãi ròng 2019 giảm 90% sau kiểm toán

Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của KLF
Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của KLF
Kết quả kinh doanh của KLF từ 2016-2019
Đvt: Triệu đồng

Công ty cho biết, khoản góp vốn đầu tư vào dự án xây dựng tòa nhà FLC Complex tại 36 Phạm Hùng (Hà Nội) đã hoàn thành trong năm 2019 và đi vào khai thác. Với các dự án đầu tư khác trong năm 2019, Công ty tiếp tục triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư.

KLF cũng cho biết hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ trong năm 2019 đã có những kết quả nhất định, tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư trong năm 2020.

Bên cạnh đó, dịch Covid-19 dự báo gây ra những ảnh hưởng, thách thức không nhỏ đến nền kinh tế nói chung và phía doanh nghiệp nói riêng trong năm 2020.

Trong cuộc họp thường niên sắp tới (dự kiến tổ chức ngày 22/4/2020), HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020, cụ thể như sau:

Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của KLF

Trong đó, Công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức tại thời điểm Đại hội thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận.

Về nhân sự, ĐHĐCĐ KLF dự kiến bầu bổ sung 2 thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021, thay cho ông Trịnh Quốc Huy và bà Phạm Thị Thu Hà.

Duy Na

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút