KLF: Lãi ròng 2019 giảm 90% sau kiểm toán

KLF: Lãi ròng 2019 giảm 90% sau kiểm toán

CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (HNX: KLF) vừa có văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán có chênh lệch lớn so với trước khi kiểm toán.

Cụ thể, tại báo cáo tài chính quý 4/2019 của KLF, lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2019 của Công ty được ghi nhận gần 12 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong  báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, lợi nhuận sau thuế của KLF chỉ còn 1.4 tỷ đồng.

Theo KLF giải trình, nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán giảm 88.15% so với báo cáo tài chính quý 4/2019 trước kiểm toán đã công bố là do Công ty đã trích lập bổ sung một số khoản phải thu và dự phòng khoản đầu tư vào Công ty liên kết.

Như vậy kết thúc năm 2019, KLF có doanh thu đạt hơn 1,830 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2018 trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.4 tỷ đồng, giảm 88% so với năm 2018.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút