KPF: Báo cáo giao dịch không đúng hạn, một cá nhân bị xử phạt 

KPF: Báo cáo giao dịch không đúng hạn, một cá nhân bị xử phạt 

Ngày 06/04/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Ngọc Khánh Đạt số tiền hơn 31 triệu đồng. 

Cụ thể, ngày 30/10/2019, ông Đạt đã mua 827,740 cp của CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (HOSE: KPF) dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 84,069 cp lên 911,809 cp, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 0.5% lên 5.05% và trở thành cổ đông lớn của KPF.

Ngày 14/11/2019, ông Đạt bán 200 cp KPF dẫn đến số lượng cổ phiếu giảm từ 900,999 cp xuống 900,799 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 5% xuống 4.99% và không còn là cổ đông lớn của KPF.

Tuy nhiên, đến ngày 10/01/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo giao dịch của ông Đạt.

Theo đó, ông Đạt bị xử phạt số tiền hơn 31 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Minh Hồng

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút