KSV lên kế hoạch lãi trước thuế 2020 gấp 11 lần, vẫn muốn niêm yết sàn HNX

KSV lên kế hoạch lãi trước thuế 2020 gấp 11 lần, vẫn muốn niêm yết sàn HNX

Theo tài liệu ĐHĐCĐ năm 2020, Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP (UPCoM: KSV) lên kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 6,588 tỷ đồng và 163 tỷ đồng, tăng hơn 6% và gấp gần 11 lần so với kết quả thực hiện năm trước.

Theo nhận định của KSV, trong năm 2020 giá khoáng sản có xu hướng ổn định và tăng, các nhà máy đi vào sản xuất đã ổn định, lãi vay đang ở mức ổn định thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng. Song song đó, Công ty dự kiến gặp nhiều khó khăn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đặc biệt là diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19, khó khăn tài chính của các cổ đông sẽ ảnh hưởng đến quá trình triển khai các dự án đầu tư…

Trước tình hình đó, KSV đặt ra các chỉ tiêu về sản lượng như đất đá bóc mỏ đồng Sin Quyền tối thiểu đạt 11 triệu m3 và 1.95 triệu tấn quặng nguyên khai.

Trong năm 2020, KSV đề ra kế hoạch doanh thu đạt 6,588 tỷ đồng, tăng 6% so với năm trước, tập trung chủ yếu vào doanh thu khoáng sản, chiếm hơn 6,511 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 163 tỷ đồng, gấp gần 11 lần so với kết quả thực hiện năm 2019.

Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2020 của KSV

Trong phương hướng hoạt động giai đoạn 2020 - 2025, năm 2021 Công ty lập kế hoạch đạt 7,515 tỷ đồng về doanh thu và hơn 187 tỷ đồng về lợi nhuận trước thuế. Và trong 4 năm tiếp theo, KSV đều lên chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận trước thuế là 8,310 tỷ đồng và 207 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh của KSV trong giai đoạn 2021 - 2025
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2020 của KSV

Bên cạnh đó, Công ty còn đặt ra nhiệm vụ tái cấu trúc lại doanh nghiệp, phối hợp với Tập đoàn TKV để đẩy nhanh tiến độ thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết theo đề án đã phê duyệt.

KSV dự kiến sẽ phối hợp với CTCP Gang thép Cao Bằng triển khai kế hoạch khai thác khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa nhằm chủ động cung cấp ổn định nguyên liệu, giảm giá thành sản phẩm… cho nhà máy luyện gang thép Cao Bằng. Tổng sản lượng khai thác dự kiến đạt 350,000 tấn/năm.

Về kết quả kinh doanh năm 2019, KSV ghi nhận doanh thu đạt 6,203 tỷ đồng tăng nhẹ 9% so với năm trước. Nhưng do giá đầu vào một số nguyên liệu chính tăng cao, trong đó chủ yếu là nguyên liệu than cốc với giá trị lớn và tài nguyên khai thác mót vét, sản lượng quặng thấp nên khép lại năm 2019, KSV ghi nhận lãi ròng chưa tới 1.3 tỷ đồng thay vì gần 85 tỷ đồng trong năm 2018.

Bên cạnh đó, trong năm 2019 chỉ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của Công ty trong BCTC hợp nhất có giá trị âm nên đã không đáp ứng đủ điều kiện niêm yết trên sàn HNX. Do đó, trong năm 2020, KSV tiếp tục lên kế hoạch thực hiện các thủ tục để chuẩn bị niêm yết trên sàn này.

Tố Diệp

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút