Lãi ròng quý 1 CSM tăng trưởng 5%, chi phí quản lý tăng mạnh do trích lập quỹ lương

Lãi ròng quý 1 CSM tăng trưởng 5%, chi phí quản lý tăng mạnh do trích lập quỹ lương

Theo BCTC quý 1/2021 vừa công bố, CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam (HOSE: CSM) ghi nhận hơn 13 tỷ đồng lãi sau thuế trong quý đầu năm, tăng 5% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu thuần của CSM đạt hơn 1,079 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp của Công ty cũng tăng tương ứng 13%, lên hơn 165 tỷ đồng.

Về chi phí, nhờ tiết giảm lãi vay và đánh giá chênh lệch tỷ giá nên chi phí tài chính của CSM đã giảm 32%, còn xấp xỉ 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí quản lý lại tăng 73%, lên hơn 73 tỷ đồng do Công ty đã trích lập quỹ lương cao hơn cùng kỳ.

Kết quả, CSM lãi ròng hơn 13 tỷ đồng trong quý 1/2021, tăng 5% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh của CSM quý 1/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 1/2021 của CSM

Tính đến cuối tháng 3/2021, tổng tài sản của CSM tăng hơn 11% so với hồi đầu năm, đạt gần 4,248 tỷ đồng. Trong đó, phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho lần lượt tăng 33% và 17%, lên hơn 916 tỷ đồng và xấp xỉ 1,560 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại ngày 31/03/2021 đạt gần 2,959 tỷ đồng, tăng 17%. Đối với tình hình vay nợ tài chính, các khoản ngắn hạn tăng 30%, lên hơn 2,179 tỷ đồng. Trong khi đó, các khoản dài hạn giảm 19%, còn hơn 278 tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút