14:55, 04/07/2022

LBM: Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày ĐKCC để thực hiện quyền và thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cồ phần từ NVCSH

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng công bố Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày ĐKCC để thực hiện quyền và thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cồ phần từ NVCSH như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE