16:58, 11/08/2022

LBM: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung phiên họp thường kỳ quý 3/2022 và thông qua sửa đổi điều lệ

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung phiên họp thường kỳ quý 3/2022 và thông qua sửa đổi điều lệ như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE