17:07, 06/06/2022

LBM: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn CP từ NVCSH

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn CP từ NVCSH như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE