14:53, 31/08/2022

LBM: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (mã CK: LBM) được thay đổi đăng ký niêm yết với nội dung như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE