13:15, 16/06/2022

LHG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Long Hậu (mã CK: LHG) như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE