15:05, 20/05/2022

LIX: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Bột giặt LIX thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022 như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE