Lộ doanh nghiệp chốt chia cổ tức 70% trong tuần cuối tháng 5

Lộ doanh nghiệp chốt chia cổ tức 70% trong tuần cuối tháng 5

Trong tuần từ ngày 25 - 29/05, có 17 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Các doanh nghiệp trả cổ tức cao nhất là CTCP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại (UPCoM: VNX) với tỷ lệ 70% và CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO (HOSE: UIC) với tỷ lệ 40%.

* Lịch sự kiện doanh nghiệp niêm yết

Doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tiền mặt trong tuần từ 25 - 29/05/2020

Theo báo cáo mới nhất của VNX, năm 2019 Công ty đã mang về 213 tỷ đồng tổng doanh thu thuần và 16 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 30% và 28% so với năm 2018, đồng thời vượt 66% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Với hơn 1.2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính VNX sẽ chi gần 9 tỷ đồng để thực hiện chi cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 70%. Trong những năm qua (từ 2011), VNX thường xuyên chia cổ tức cho cổ đông, tuy nhiên đây là lần đầu tiên Công ty quyết chia cổ tức ‘khủng’ đến vậy.

Tỷ lệ chia cổ tức của VNX qua các năm. Đvt: %
Nguồn: VietstockFinance

Đối với UIC, Công ty đã mang về 636 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 16 tỷ đồng lãi sau thuế trong quý 1/2020, lần lượt tăng 7% và 28% so với cùng kỳ năm trước.

Tương tự VNX, UIC cũng thường xuyên chia cổ tức cho cổ đông kể từ khi niêm yết (năm 2007) với tỷ lệ chia cổ tức trung bình đạt 21%. Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên UIC chốt chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 40% (cao nhất từ trước đến nay). Với 8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính UIC sẽ chi tối đa 32 tỷ đồng để hoàn tất việc chia cổ tức trên.

Ngoài ra, CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (HNX: CAP) cũng là doanh nghiệp chốt chia cổ tức tiền mặt cao trong tuần tới với tỷ lệ 35%. Trong quý 2 vừa qua (01/01 - 31/03/2020), Công ty đã mang về 87 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 3% về doanh thu và tăng đến 50% về lợi nhuận so với cùng kỳ.

Như Xuân

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút