Lo ngại Nghị định 100, Bia Hà Nội – Kim Bài lên kế hoạch đi lùi

Lo ngại Nghị định 100, Bia Hà Nội – Kim Bài lên kế hoạch đi lùi

CTCP Bia Hà Nội – Kim Bài (UPCoM: BHK) lên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với chỉ tiêu doanh thu đạt 231 tỷ đồng. Trước tình hình cạnh tranh của các hãng bia khác cũng như tác động của Nghị định 100, BHK lên kế hoạch lợi nhuận đi lùi.

Cụ thể, BHK đặt ra chỉ tiêu doanh thu 2020 đạt 231 tỷ đồng, tăng 26% và lợi nhuận trước thuế đạt 8.6 tỷ đồng, giảm hơn 31% so với kết quả thực hiện năm 2019.

Theo nhận định của Công ty, năm 2020 sẽ là một năm khó khăn với BHK. Sự cạnh tranh của các hãng bia trong và ngoài nước, Nghị định 100 về cấm lái xe sau khi uống rượu bia sẽ làm sản lượng tiêu thụ của ngành bia - rượu bị ảnh hưởng và giảm mạnh.

Để có chỗ đứng trên thị trường, Công ty cần tập trung tăng cường công tác bán hàng tiếp tục mở rộng thị trường, tìm kiếm thị trường tiềm năng, phát triển thị trường hiện có của Công ty. Ngoài nâng cao năng suất lao động, giảm số lượng lao động thủ công, BHK còn phải tiết kiệm chi phí tối đa trong các khâu từ sản xuất đến tiêu thụ, hạ giá thành sản phẩm để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của BHK
Nguồn: Báo cáo thường niên 2019 của BHK

Về kết quả kinh doanh, năm 2019, BHK đã ghi nhận 183 tỷ đồng doanh thu, tăng 20% và 10.2 tỷ đồng lợi nhuân sau thuế, tăng gần 39% so với năm trước. Như vậy, Công ty đã hoàn thành 108% chỉ tiêu năm về lợi nhuận trước thuế.

Kết quả kinh doanh của BHK năm 2019
Nguồn: Báo cáo thường niên 2019 của BHK

Tố Diệp

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút