Logistics Vinalink báo lãi quý 2 tăng 24% nhờ dịch vụ vận chuyển bằng đường biển và hỗ trợ tăng

Logistics Vinalink báo lãi quý 2 tăng 24% nhờ dịch vụ vận chuyển bằng đường biển và hỗ trợ tăng

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2020 vừa công bố, toàn bộ các chỉ tiêu kinh doanh của CTCP Logistics Vinalink (HOSE: VNL) đều tăng trong quý 2.

Kết quả kinh doanh quý 2/2020 của VNL. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của VNL

Cụ thể, VNL ghi nhận doanh thu thuần và giá vốn hàng bán lần lượt tăng 48% và 49% so với cùng kỳ, ghi nhận 364 tỷ đồng và 350 tỷ đồng. Từ đó dẫn đến lãi gộp tăng 20% so với cùng kỳ, lên 13 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh thu chi nhánh Hà Nội (175 tỷ đồng) và doanh thu khối đường biển (36 tỷ đồng) đồng loạt tăng mạnh, gấp đôi cùng kỳ.

Chi tiết doanh thu của VNL trong quý 2/2020
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của VNL

Trong kỳ, chi phí tài chính cũng tăng mạnh 66%, lên hơn 1.5 tỷ đồng. Khép lại quý 2, VNL ghi nhận lãi ròng tăng 24%, ghi nhận 9.6 tỷ đồng. Theo giải trình của VNL, kết quả tăng trưởng là do dịch vụ vận chuyển quốc tế bằng đường biển và dịch vụ hỗ trợ tăng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, VNL ghi nhận doanh thu thuần tăng 33% so với cùng kỳ, lên 603 tỷ đồng và lãi ròng tăng 31%, ghi nhận 15 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý 2, VNL ghi nhận tổng tài sản gần 396 tỷ đồng, tăng 16% so với con số đầu năm.

Đáng chú ý, các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận gần 227 tỷ đồng, tăng 44% so với đầu năm. Trong đó, VNL phải thu Công ty TNHH Giao nhận Daijin Việt Nam gần 38 tỷ đồng, gấp 4.8 lần đầu năm và 28 tỷ đồng Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Gia Bảo Hưng (cùng kỳ không ghi nhận khoản này).

Nợ phải trả của VNL cũng ghi nhận hơn 177 tỷ đồng, tăng 37% so với hồi đầu năm (nợ ngắn hạn chiếm 75%). Tính đến ngày 30/06/2020, VNL nợ Công ty TNHH United Trans Vietnam hơn 11 tỷ đồng và CTCP Tiếp vận AVC Việt Nam hơn 3 tỷ đồng.

Trên thị trường, giá cổ phiếu VNL hiện đang giao dịch quanh mức 16,000 đồng/cp (chốt phiên 30/07/2020), tăng 19% qua 1 tháng trở lại đây với khối lượng giao dịch bình quân 646 cp/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu VNL từ đầu năm 2020 đến nay

Tiên Tiên

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút