Lợi nhuận của Vissan giảm 2 quý liên tiếp

Lợi nhuận của Vissan giảm 2 quý liên tiếp

Biên lãi gộp thu hẹp khiến lãi ròng quý 3/2020 của CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan, UPCoM: VSN) giảm gần 27% so cùng kỳ, về mức 36 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2020 của VSN
Nguồn: VSN

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2020, VSN ghi nhận doanh thu thuần gần 1,263 tỷ đồng, tăng 6% so cùng kỳ. Dù vậy, lãi gộp giảm 14% về còn 239 tỷ đồng; biên lãi gộp ghi nhận mức 19% (quý 3/2019 đạt 23.9%). Dễ thấy biên lãi gộp của VSN vẫn nối tiếp tình trạng giảm (so với cùng kỳ) từ đầu năm 2020, điều này khiến lãi ròng quý 3 sụt giảm 27% về mức 36 tỷ đồng, cũng là quý đi lùi thứ 2 liên tiếp.

Biên lãi gộp của VSN từ quý 3/2019-quý 2/2020

Riêng ở Công ty mẹ, quý 3/2020, đơn vị này có tổng doanh thu hơn 1,008 tỷ đồng, tăng 6% so cùng kỳ chủ yếu do mở rộng điểm bán, phát triển các chương trình bán hàng. Dù vậy, giá vốn trong kỳ tăng hơn 17% do giá nguyên liệu chính - heo hơi tăng mạnh 123% so cùng kỳ, trong khi giá bán thịt heo chỉ tăng bình quân 60%. Công ty báo lãi ròng giảm tới 94% so cùng kỳ về mức 2.7 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, VSN có doanh thu thuần hợp nhất gần 3,949 tỷ đồng, tăng 12% so cùng kỳ. Lãi ròng giảm gần 17% về mức 124 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng đầu năm 2020 của VSN

Nguồn: VSN

Muốn điều chỉnh giảm kế hoạch doanh thu năm 2020

Ngày 06/10, HĐQT đã thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, dự kiến thực hiện trong tháng 11/2020. Cụ thể như sau:

Nguồn: VSN

Có thể thấy sản lượng kế hoạch các mặt hàng chủ lực của Vissan đều được điều chỉnh giảm so với chỉ tiêu ban đầu, nhiều nhất là thịt bò (giảm 58% sản lượng). Tổng doanh thu năm 2020 điều chỉnh giảm 9% về mức 5,100 tỷ đồng. Tuy nhiên, đáng chú ý là mục tiêu lãi trước thuế vẫn giữ ở mức 180 tỷ đồng.

Quay lại với kế hoạch ban đầu (doanh thu 5,580 tỷ đồng và lãi trước thuế 180 tỷ đồng), Ban lãnh đạo đã chỉ ra cơ sở giả định để Vissan xây dựng các chỉ tiêu này là giá nguyên liệu heo hơi sẽ duy trì ở mức cao trong năm 2020, sau đó giảm dần ở năm 2021 và đi vào ổn định từ năm 2022 do ảnh hưởng của dịch ASF. Giá nguyên liệu bò hơi và các nguyên vật liệu sản xuất khác tương đối ổn định do Việt Nam gia nhập các hiệp định thương mại quốc tế nên nguồn nguyên liệu nhập khẩu sẽ dồi dào, giá cả cạnh tranh.

Bên cạnh đó, dịch Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trên cơ sở dự báo, dịch bệnh diễn ra trong năm 2020, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ đi vào ổn định từ năm 2021.

Theo đề xuất của HĐQT, Công ty sẽ không chia cổ tức năm 2020 để tăng năng lực tài chính thực hiện dự án di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan và đầu tư máy móc thiết bị sản xuất năm 2020.

Nếu so với kế hoạch điều chỉnh nêu trên, Công ty đã thực hiện được 78% và 69% sau 9 tháng.

Đến cuối tháng 9/2020, tổng tài sản của VSN đạt gần 2,107 tỷ đồng, tăng 6% so với hồi đầu năm, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 74%. Khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho đang ghi nhận ở mức 293 tỷ đồng và 620 tỷ đồng, lần lượt giảm 15% và 5% sau 9 tháng.

Duy Na

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút