Lợi nhuận nửa đầu năm của Habeco Hải Dương giảm hơn 92%

Lợi nhuận nửa đầu năm của Habeco Hải Dương giảm hơn 92%

6 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận ròng của CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương (HNXHAD) chỉ ghi nhận vỏn vẹn gần 300 triệu đồng, giảm đến 92% so với cùng kỳ năm trước.

Tính riêng trong quý 2/2021, doanh thu thuần của HAD đạt gần 48 tỷ đồng, giảm hơn 16% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu sụt giảm kéo theo lợi nhuận gộp giảm hơn 28%, về mức hơn 13 tỷ đồng. Biên lãi gộp cũng co lại từ 32% xuống mức 28%.

Với doanh thu giảm mạnh nên dù chi phí bán hàng đã giảm 23% và chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ tăng 2%, lợi nhuận ròng trong quý 2 của HAD vẫn giảm 40%, còn hơn 3 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận ròng của HAD đã giảm 92% so với cùng, vỏn vẹn còn khoảng 296 triệu đồng chủ yếu là do doanh thu giảm mạnh 23%.

Theo đó, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của HAD cũng “vơi” đi 69%, còn hơn 7 tỷ đồng

Trong năm 2021, HAD đặt mục tiêu đạt hơn 196 tỷ đồng doanh thu, tăng 29% nhưng dự kiến chỉ đạt 1.8 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm 78% so với thực hiện năm 2020. Như vậy, khép lại 6 tháng đầu năm 2021, HAD thực hiện được 28% chỉ tiêu doanh thu và 16% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Đến cuối tháng 6, tổng tài sản của HAD tăng 16%, lên hơn 108 tỷ đồng, chủ yếu do đầu tư tài chính ngắn hạn (tăng 21%), các khoản phải thu ngắn hạn (gấp 2.2 lần) và hàng tồn kho (tăng 60%) đều tăng mạnh so với đầu năm.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút