09:40, 10/05/2022

Lợi nhuận quý 1 chỉ bằng 1/6 cùng kỳ, ASP giải trình ra sao?

CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha (HOSE: ASP) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2022 với lãi sau thuế 1.1 tỷ đồng, chỉ bằng 1/6 cùng kỳ.

Trong bài viết này:

  Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2022 của ASP
  Nguồn: ASP

  ASP cho biết tình hình hoạt động kinh doanh quý đầu năm vẫn ổn định, doanh thu bán hàng đi ngang, đạt gần 109 tỷ đồng.

  Doanh thu tài chính tăng 15%, lên 2.5 tỷ đồng, do tăng thu nhập từ hoạt động đầu tư. Tuy vậy, chi phí tài chính tăng 71% (3.5 tỷ đồng), do chi phí lãi vay tăng và lỗ chệnh lệch tỷ giá từ khoản vay gốc ngoại tệ tăng so cùng kỳ.

  Ngoài ra, lợi nhuận khác giảm 92% (11.5 tỷ đồng), do việc hạch toán tăng thu nhập khác khi sáp nhập các công ty con trong quý 1 năm trước.

  Các nguyên nhân trên khiến lãi sau thuế quý 1/2022 giảm 84% so cùng kỳ.

  Duy Na

  FILI