MBB: Quyết định của HĐQT về việc thay đổi địa điểm, tên gọi Phòng Giao dịch Bình Hưng trực thuộc chi nhánh Bình Chánh

MBB: Quyết định của HĐQT về việc thay đổi địa điểm, tên gọi Phòng Giao dịch Bình Hưng trực thuộc chi nhánh Bình Chánh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội công bố Quyết định của HĐQT về việc thay đổi địa điểm, tên gọi Phòng Giao dịch Bình Hưng trực thuộc chi nhánh Bình Chánh như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm