17:42, 22/04/2022

MCG: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt, thông qua các Hợp đồng giao dịch giữa công ty với các bên liên quan trong năm 2022

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt, thông qua các Hợp đồng giao dịch giữa công ty với các bên liên quan trong năm 2022 như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE