16:58, 29/06/2022

MCG: Quyết định về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG (mã CK: MCG) ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 30/06/2022 như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE