10:30, 30/06/2022

MCG thoát diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) thông báo đưa cổ phiếu của CTCP Năng lượng và Bất động sản MCG (HOSE: MCG) ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 30/06.

Trong bài viết này:

  Lý do là MCG không vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán tối thiểu 6 tháng.

  Mặc dù vậy, cổ phiếu MCG tiếp tục ở diện kiểm soát theo quyết định ngày 22/06/2022 của HOSE.

  Về tình hình hoạt động, ngày 29/06, HĐQT MCG vừa thống nhất thoái vốn đã đầu tư vào công ty con là CTCP Khoáng sản Meco.

  Tổng số cổ phần chuyển nhượng là 660,221 cp, chiếm 75% vốn tại Meco. Giá chuyển nhượng không thấp hơn 2,000 đồng/cp, tương ứng 1.3 tỷ đồng.

  Duy Na

  FILI