13:37, 31/08/2022

MCG: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc giữ nguyên diện kiểm soát đối với Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG (mã CK: MCG) như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE