MDF báo lãi ròng quý 4 tăng 55% nhờ tiêu thụ tốt lượng hàng tồn kho

MDF báo lãi ròng quý 4 tăng 55% nhờ tiêu thụ tốt lượng hàng tồn kho

Khép lại năm 2020, CTCP Gỗ MDFVRG - Quảng Trị (UPCoM: MDF) thực hiện được 90% kế hoạch doanh thu và hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.

Kết quả kinh doanh quý 4/2020 của MDF. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 4/2020 của MDF

Theo BCTC quý 4/2020 của MDF vừa công bố, MDF ghi nhận doanh thu thuần quý 4 tăng 18% so với cùng kỳ, lên gần 347 tỷ đồng. Theo MDF, thị trường tiêu thụ những tháng đầu năm 2020 hết sức khó khăn một phần do thời gian nghỉ tết, sản lượng tiêu thụ giảm, đồng thời dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến thị trường xuất nhập khẩu ngành gỗ. Bên cạnh đó, lượng tồn kho của công ty lớn nên sang quý 4, MDF đã tiêu thụ hết sản lượng tồn kho nên doanh thu tăng so với cùng kỳ.

Kỳ này, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt giảm 33% và 31% so với cùng kỳ.

Do chi phí lãi vay trên đơn vị sản xuất thấp vì sản lượng tiêu thụ quý 4 là sản phẩm tồn kho của các quý trước đã chịu chi phí tài chính, đồng thời chi phí tài chính phát sinh cũng thấp hơn, do đó quý 4/2020, MDF báo lãi ròng tăng 55% so với cùng kỳ, lên mức hơn 21 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2020, MDF ghi nhận doanh thu thuầnlãi ròng lần lượt giảm 9% và 8% so với cùng kỳ, xuống còn gần 914 tỷ đồng và hơn 25 tỷ đồng.

Trong năm 2020, MDF dự kiến mang về 1,012 tỷ đồng doanh thu và 25 tỷ đồng lãi sau thuế. Như vậy, so với kế hoạch đề ra, MDF đã thực hiện được 90% kế hoạch doanh thu và hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.

Tại thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của MDF ghi nhận hơn 1,280 tỷ đồng, giảm 13% so với con số đầu năm. Hàng tồn kho cũng giảm 24%, xuống còn 185 tỷ đồng. Trong đó, công cụ, dụng cụ chiếm 51% và nguyên liệu, vật liệu chiếm 39% tổng giá trị hàng tồn kho.

Nguồn: BCTC quý 4/2020 của MDF

Tính đến cuối quý 4, các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm mạnh 69%, xuống còn 41.7 tỷ đồng và nợ phải trả giảm 26%, ghi nhận hơn 594 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn gần 343 tỷ dồng (giảm 22%) và dư nợ vay dài hạn gần 252 tỷ đồng (giảm 30%).

Tiên Tiên

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút