MDF báo lãi sau thuế quý 3 tăng 57% nhờ tiết giảm chi phí

MDF báo lãi sau thuế quý 3 tăng 57% nhờ tiết giảm chi phí

Dù doanh thu thuần giảm nhưng nhờ tiết giảm đáng kể chi phí, lợi nhuận sau thuế của CTCP Gỗ MDFVRG - Quảng Trị (UPCoM: MDF) vẫn tăng trưởng trong quý 3/2021.

Quý 3/2021, doanh thu thuần của MDF giảm 32%, còn gần 174 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ giá vốn giảm mạnh hơn, lợi nhuận gộp chỉ giảm 6%, ghi nhận hơn 41 tỷ đồng.

Tuy chi phí quản lý tăng 23% nhưng nhìn chung, tổng chi phí trong kỳ lại giảm so với quý 3/2020. Nguyên nhân do Công ty giảm đến 43% chi phí lãi vay và 31% chi phí bán hàng.

Kết quả, MDF báo lãi sau thuế gần 15 tỷ đồng trong quý 3/2021, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh quý 3/2021 của MDF. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 3/2021 của MDF

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của MDF tăng 38% so cùng kỳ, lên hơn 779 tỷ đồng. Cộng với việc giá vốn tăng chậm hơn, lợi nhuận gộp của Công ty tăng 70%, lên gần 158 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế của MDF đạt hơn 62 tỷ đồng, gấp 16 lần cùng kỳ năm trước.

So với kỳ vọng lãi trước thuế 33.3 tỷ đồng trong năm 2021, MDF đã vượt kế hoạch đề ra gần 125% sau 9 tháng đầu năm. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh của Công ty lại ghi nhận âm hơn 26 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương hơn 115 tỷ đồng.

Tổng tài sản tại ngày 30/09/2021 đạt gần 1,313 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Hàng tồn kho và phải thu ngắn hạn lần lượt tăng mạnh 74% và 59%, lên hơn 322 tỷ đồng và hơn 66 tỷ đồng. Trong khi đó, tiền và tiền gửi của Công ty giảm đến 91%, chỉ còn hơn 6 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại thời điểm lập báo cáo của MDF giảm nhẹ 2%, còn hơn 586 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do tổng nợ vay của Công ty đã giảm 6%, về mức 460 tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút