MDF lỗ ròng hơn 5 tỷ đồng nửa đầu năm 

MDF lỗ ròng hơn 5 tỷ đồng nửa đầu năm 

Nửa đầu năm 2020, CTCP Gỗ MDFVRG - Quảng Trị (UPCoM: MDF) báo lỗ hơn 5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 4 tỷ đồng.

Doanh thu giảm 31% so cùng kỳ, khiến lãi gộp giảm 43% chỉ còn hơn 49 tỷ đồng, là nguyên nhân khiến MDF lỗ ròng hơn 5 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.

So với kế hoạch 1,012 tỷ đồng tổng doanh thu và 31 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cho năm 2020, MDF mới thực hiện được 31% chỉ tiêu doanh thu và phải có lãi trước thuế hơn 36 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm mới có thể hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tính riêng quý 2/2020, MDF báo lỗ gần 5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi gần 4 tỷ đồng.

Trái ngược với kết quả kinh doanh, MDF ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chuyển từ âm 24 tỷ đồng sang dương 28 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.

Trong đó, mặc dù tiền thu từ bán hàng giảm 26% so cùng kỳ nhưng nhờ giảm 38% khoản tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ và 45% khoản chi khác cho hoạt động kinh doanh đã giúp Công ty có dòng tiền thuần từ kinh doanh dương.

Cuối quý 2/2020, tổng tài sản của MDF giảm 6% so với đầu năm, còn hơn 1,382 tỷ đồng, chủ yếu do tiền và các khoản tương đương tiền giảm 91%, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 13% và hàng tồn kho giảm 5% so với đầu năm.

Nợ phải trả của MDF gần 724 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm, nhờ dư nợ vay ngắn hạn giảm 18% và phải trả người bán ngắn hạn giảm 8%.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút