MDF vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2021 hơn 72% trong 6 tháng đầu năm

MDF vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2021 hơn 72% trong 6 tháng đầu năm

Theo BCTC quý 2/2021 vừa công bố, CTCP Gỗ MDFVRG - Quảng Trị (UPCoM: MDF) báo lãi sau thuế gần 27 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2020, Công ty lỗ gần 5 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu thuần của MDF đạt hơn 292 tỷ đồng, gấp 2.2 lần cùng kỳ. Theo MDF, nguyên nhân dẫn đến doanh thu tăng mạnh là do thị trường tiêu thụ những tháng đầu năm 2021 đã khởi sắc cùng với việc giá bán bình quân đã tăng 7.76% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cộng với việc biên lợi nhuận tăng đã giúp lợi nhuận gộp của MDF đạt gần 61 tỷ đồng, gấp 3.4 lần quý 2/2020.

Tổng chi phí trong kỳ của MDF nhìn chung tăng, chủ yếu do chi phí bán hàng ở mức gấp 2.2 lần cùng kỳ chiếm hơn 17 tỷ đồng, trong đó phần lớn là chi phí vận chuyển thành phẩm đi bán. Tuy nhiên, chi phí lãi vay của Công ty giảm đáng kể gần 48%, còn hơn 7 tỷ đồng. Phía MDF cho biết, Công ty ưu tiên trả các khoản nợ có lãi vay cao nên đã giúp tiết giảm được chi phí lãi vay trong kỳ.

Nhờ những yếu tố thuận lợi trên, MDF báo lãi sau thuế quý 2/2021 đạt gần 27 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ Công ty lỗ gần 5 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 2/2021 của MDF. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 2/2021 của MDF

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của MDF ghi nhận gần 606 tỷ đồng, tăng 94% so với cùng kỳ. Cộng với việc biên lãi gộp tăng từ gần 16% lên hơn 19% đã khiến lãi gộp đạt hơn 116 tỷ đồng, gấp 2.4 lần cùng kỳ.

Sau khi trừ đi các chi phí, MDF báo lãi sau thuế gần 48 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2021, trong khi cùng kỳ lỗ gần 6 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, MDF đã vượt hơn 72% mục tiêu lãi trước thuế của năm 2021, theo kế hoạch được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Tại ngày 30/06/2021, tổng tài sản của MDF ghi nhận gần 1,189 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu giảm 57%. Mặt khác, giá trị hàng tồn kho lại tăng 18%, lên gần 218 tỷ đồng, chủ yếu do giá trị thành phẩm tồn kho tăng mạnh.

Nợ phải trả vào thời điểm cuối tháng 6 của Công ty giảm 20% so với đầu năm, còn hơn 477 tỷ đồng. Trong đó, các khoản vay nợ tài chính của MDF đã giảm đáng kể, các khoản ngắn hạn giảm 42%, còn các khoản dài hạn giảm 10%. Đáng chú ý, Công ty đã trả đúng hạn toàn bộ 80 tỷ đồng nợ dài hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Hà Lễ

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút