MES: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của CTCP Cơ điện Công trình (MCK: MES)

MES: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của CTCP Cơ điện Công trình (MCK: MES)

HNX

Tài liệu đính kèm