Mì Miliket không hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2019 vì chi phí tăng

Mì Miliket không hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2019 vì chi phí tăng

Ngày 21/03, CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket (UPCoM: CMN) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2019 với doanh thu thuần hơn 622 tỷ đồng, tăng trưởng 4%. Tuy vậy, do gia tăng chi phí hoạt động, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này vẫn đi lùi 4% so với năm trước, đạt gần 25 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2019 của CMN
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: CMN

Năm 2019, CMN đạt doanh thu thuần hơn 622 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước. Lợi nhuận gộp theo đó tăng 3%, thể hiện hơn 150 tỷ đồng.

So với lợi nhuận gộp, các khoản chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp của CMN vẫn chiếm tỷ trọng đáng kể. Cụ thể, chi phí bán hàng năm 2019 ở mức hơn 94 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với năm trước; trong đó chi phí hỗ trợ bán hàng chiếm đến gần 46 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận hơn 32 tỷ đồng, gia tăng 28% so với con số năm 2018.

CMN lãi sau thuế năm 2019 gần 25 tỷ đồng, giảm 4% so với năm trước. Với kết quả này, Công ty mới chỉ thực hiện hơn 90% chỉ tiêu về doanh thu và 95% chỉ tiêu về lợi nhuận đề ra.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2019 của CMN dương hơn 33 tỷ đồng, tăng đáng kể 74% so với con số năm 2018. Tiền và tương đương tiền cuối năm 2019 thể hiện gần 52 tỷ đồng, tăng 3%.

Tại thời điểm 31/12/2019, CMN có tổng tài sản hơn 244 tỷ đồng, tăng 8% so với hồi đầu năm. Chênh lệch tăng chủ yếu đến từ tài sản ngắn hạn khi chỉ tiêu này chiếm hơn 224 tỷ đồng, tăng 11%.

Công ty đang ghi nhận khoản đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 124 tỷ đồng, tăng 22% so với hồi đầu năm. Đây là các khoản tiền gửi ngắn hạn tại Vietcombank, VietinbankBIDV.

Khoản nợ phải trả ghi nhận gần 104 tỷ đồng, tăng 15% so với hồi đầu năm. Trong đó phải trả người bán ngắn hạn chiếm gần 47 tỷ đồng, phải trả người lao động chiếm gần 30 tỷ đồng, quỹ khen thưởng phúc lợi chiếm 10 tỷ đồng.

Duy Na

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút