16:04, 11/05/2021

MND: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MND của CTCP Môi trường Nam Định như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 3.5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 07/06/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức bắt đầu từ ngày 07/06/2021 bằng 1 trong 2 hình thức:
  · Nhận chuyển khoản (nếu có số tài khoản cung cấp cho phòng Tài chính kế toán Công ty);
  · Nhận tiền mặt: làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định – Số 52/93 Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, Nam Định vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi các thành viên lưu ký mở tài khoản lưu ký;

  HNX