Môi giới và tự doanh kéo lợi nhuận CTCK tăng trưởng trong quý 3

Môi giới và tự doanh kéo lợi nhuận CTCK tăng trưởng trong quý 3

Thị trường đi lên trong quý 3 đã thúc đẩy nhóm công ty chứng khoán (CTCK) đạt kết quả tốt trong hai mảng môi giới và tự doanh. Trong kỳ, toàn khối đạt lãi sau thuế hơn 3,000 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm 2019.

Lãi sau thuế của nhóm CTCK tăng mạnh trong quý 3 nhờ tự doanh và môi giới

Theo dữ liệu của VietstockFinance, trong quý 3, tổng doanh thu của khối CTCK đạt gần 8,452 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Lãi trước thuế đạt hơn 3,028.7 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động và lợi nhuận sau thuế của khối CTCK quý 3/2020
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: VietstockFinance

Mảng môi giới và tự doanh tăng trưởng mạnh trong kỳ là nguyên nhân chính giúp khối CTCK có quý 3 tích cực. Cụ thể, doanh thu môi giới của khối này tăng tới 33% so với cùng kỳ, đạt gần 1,600 tỷ đồng; trong khi đó, lãi tự doanh ước tính đạt gần 2,045 tỷ đồng, gấp hơn 2.7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình các mảng chính của khối CTCK trong quý 3/2020
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: VietstocFinance

Kết quả tăng trưởng của 2 mảng trên đến từ kết quả tích cực của thị trường chứng khoán Việt Nam trong quý 3. Thanh khoản trên thị trường quý 3 dồi dào với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 5,565 tỷ đồng/phiên, tăng hơn 33% so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến tích cực này đã được phản ánh vào doanh thu môi giới của CTCK trong kỳ.

Đồng thời, thị trường tiếp tục đi lên trong quý 3. VN-Index tăng gần 10%, HNX-Index tăng hơn 21%. Từ đó, việc ghi nhận lợi nhuận từ các khoản tự doanh và được hoàn nhập dự phòng ở những quý trước làm giảm chi phí tự doanh (ở một số công ty) đã giúp lãi tự doanh toàn khối tăng vọt trong quý này. Trong khi đó, mảng margin lại thua sút so với cùng kỳ, ngay cả khi dư nợ tăng cao. Lãi cho vay và phải thu quý 3 của nhóm CTCK giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ năm trước về mức gần 1,600 tỷ đồng. Tình trạng cạnh tranh dẫn tới việc hình thành mặt bằng lãi suất margin cho vay mới thấp hơn trước kia đã kéo sụt nguồn thu từ cho vay margin của các CTCK. Cuối quý 3, tổng dư nợ cho vay margin đạt hơn 65,700 tỷ đồng , đây là mức cao kỷ lục của khối CTCK.

Top 20 CTCK về tăng trưởng lợi nhuận trong quý 3/2020
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: VietstockFinance

Trong quý 3, nhiều CTCK báo lãi tăng bằng lần so với cùng kỳ năm trước. Nhóm này hầu hết đều là các công ty nhỏ và vừa như Chứng khoán Smart Invest (AAS), Chứng khoán HDB (HDBS), Chứng khoán Thiên Việt (TVS), Chứng khoán Rồng Việt (VDS)… Trong số này Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) dẫn đầu về con số lợi nhuận tuyệt đối, đồng thời cũng dẫn đầu lợi nhuận toàn nhóm với con số gần 691 tỷ đồng.

Top 20 CTCK về lãi sau thuế trong quý 3/2020
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: VietstockFinance

Trong bức tranh chung tươi sáng, Chứng khoán Bản Việt (VCI), Chứng khoán VPS, Chứng khoán ACB (ACBS)… vẫn báo kết quả doanh thu đi xuống so với cùng kỳ.

Song song đó, vẫn có không ít CTCK chịu lỗ trong kỳ, hầu hết là các công ty nhỏ. Một số cái tên báo lỗ đáng chú ý như Chứng khoán Pinetree, Chứng khoán Bảo Minh (BMS).

Doanh thu môi giới tích cực

Doanh thu môi giới nhìn chung tích cực ở nhóm CTCK dẫn đầu. Trong nhóm này chỉ có VCI, Chứng khoán Bảo Việt (BVS) là ghi nhận kết quả giảm so với cùng kỳ năm trước.

Quý 3, VPSTCBS có doanh thu môi giới gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ. Vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về Chứng khoán SSI. Tuy vậy, so với quý trước, VPS đã vươn lên vị trí thứ 2, đẩy Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HCM), Chứng khoán VNDirect (VND), VCI xuống.

76.5% doanh thu môi giới nằm trong tay top 20 công ty dẫn đầu.

Top 20 CTCK về doanh thu môi giới trong quý 3/2020
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: VietstockFinance

Tự doanh thắng lớn

Quý 3 năm nay, mảng tự doanh chính là mảng công thần đối với nhóm CTCK. Hầu hết đều báo lãi tự doanh gấp bằng lần so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, TCBS dẫn đầu nhờ tự doanh trái phiếu, kết quả quý 3 của Công ty gấp tới hơn 3.3 lần cùng kỳ.

Top 20 CTCK về lãi tự doanh trong quý 3/2020
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: VietstockFinance

Cho vay margin phân hóa

Ngược lại với xu hướng tăng ở mảng môi giới và tự doanh, mảng cho vay margin có diễn biến phân hóa trong quý 3. Hầu hết top 20 về lãi margin đều ghi nhận kết quả giảm lãi cho vay và phải thu so với cùng kỳ. Ngược lại, một số công ty như Chứng khoán Mirae Asset, TCBS, Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS), Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSI) báo lãi cho vay, phải thu tăng mạnh so với cùng kỳ. Trong quý này, Mirae Asset dẫn đầu về lãi cho vay, phải thu, đạt gần 220 tỷ đồng (tăng 40% so với cùng kỳ).

Top 20 CTCK về lãi cho vay, phải thu trong quý 3/2020
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn:VietstockFinance

Chí Kiên

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút