Một doanh nghiệp thủy sản bất ngờ có lãi gấp 3 “nhờ”… kiểm toán

Một doanh nghiệp thủy sản bất ngờ có lãi gấp 3 “nhờ”… kiểm toán

Theo Báo cáo tài chính năm 2020 hợp nhất sau kiểm toán, CTCP Thủy sản Bạc Liêu (HNX: BLF) có lãi sau thuế hơn 3.7 tỷ đồng, gấp 2.9 lần con số trong báo cáo tự lập.

Chênh lệch kết quả kinh doanh năm 2020 trước và sau kiểm toán của BLF. Đvt: Tỷ đồng

BLF giải trình biến động lớn về kết quả kinh doanh đến từ việc phía kiểm toán điều chỉnh giảm khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi do Công ty trích dư; hoàn nhập dự phòng đối với hàng tồn kho tiêu thụ đã được trích lập từ trước; hoàn lại chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành do 6 tháng đầu năm 2020 đã trích.

Như vậy kết thúc năm 2020, BLF đem về 537 tỷ đồng tổng doanh thu và hơn 3.7 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt thực hiện 79% và 58% kế hoạch.

*Thủy sản Bạc Liêu báo lãi ròng 2020 tuột dốc 73%

BLD chuyên chế biến và bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; bán buôn thủy sản; khai thác, nuôi thủy sản...

Duy Na

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút