Một doanh nghiệp xây dựng bị xử phạt 70 triệu đồng

Một doanh nghiệp xây dựng bị xử phạt 70 triệu đồng

Ngày 04/05/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 (UPCoM: E29) số tiền 70 triệu đồng. 

Cụ thể, E29 không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ BCTC năm 2019; không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với Báo cáo thường niên năm 2018.

Theo đó, E29 bị xử phạt số tiền 70 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Minh Hồng

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút