17:00, 22/07/2022

Nguồn thu tăng mạnh, HAX báo lãi ròng quý 2 gần 81 tỷ đồng

CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HOSE: HAX) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2022 với lãi ròng gần 81 tỷ đồng, gấp gần 14 lần cùng kỳ.

Trong bài viết này:

  Cụ thể, HAX ghi nhận doanh thu thuần hơn 1,545 tỷ đồng, tăng 24% so cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt hơn 133 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 3.4% lên 8.6%.

  Trong đó, doanh thu từ kinh doanh xe tăng 19% so cùng kỳ, lên hơn 2,972 tỷ đồng; doanh thu từ dịch vụ đạt hơn 230 tỷ đồng, tăng 29%.

  Doanh thu tài chính tăng đột biến lên gần 12 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ gần 130 triệu đồng, nhờ ghi nhận khoản lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 10.5 tỷ đồng.

  Bên cạnh đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý lần lượt tăng 19% và 28%, lên gần 34 tỷ đồng và 15.7 tỷ đồng. Song, chi phí tài chính đi ngang với hơn 3.3 tỷ đồng.

  Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2022 của HAX. Đvt: tỷ đồng


  Nhờ sự tăng trưởng mạnh từ các nguồn doanh thu, HAX báo lãi sau thuế 80.7 tỷ đồng, gấp hơn 13.5 lần cùng kỳ.

  Lũy kế 6 tháng đầu năm, HAX ghi nhận doanh thu thuần gần 3,207 tỷ đồng, tăng 19%. Lợi nhuận sau thuế gấp 2.2 lần nửa đầu năm trước, với gần 135 tỷ đồng.

  Kết quả tăng trưởng mạnh của HAX nửa đầu năm 2022 diễn ra trong bối cảnh Bộ Tài chính áp dụng lại chính sách giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước từ ngày 01/12/2021 và chỉ vừa kết thúc vào ngày 01/06/2022.

  Cân đối kế toán của HAX tại ngày 30/06/2022. Đvt: Tỷ đồng
  Nguồn: VietstockFinance

  Tại thời điểm 30/06/2022, tổng tài sản của HAX đạt gần 1,353 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm gần 80% với 1,281.9 tỷ đồng, tăng 15.3%. Trong đó, chiếm tỷ trọng chủ yếu là khoản đầu tư tài chính ngắn hạn với hơn 623 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền giảm gần 55%, còn xấp xỉ 40 tỷ đồng.

  Hàng tồn kho và phải thu ngắn hạn giảm lần lượt 65% và 18.3%, còn gần 206 tỷ đồng và hơn 203 tỷ đồng.

  Tổng nợ phải trả của Công ty giảm 10% so với đầu năm, xuống gần 508 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản vay dài hạn xuất hiện gần 180 tỷ đồng trái phiếu, trong khi các năm trước HAX không vay dài hạn. Ngược lại, nợ vay ngắn hạn giảm gần 43%, còn hơn 324 tỷ đồng.

  Năm 2022, HAX đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đạt 212 tỷ đồng, giảm 3.6% so với thực hiện năm 2021. So với kế hoạch đề ra, HAX đã thực hiện được 80% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

  Trên thị trường, giá cổ phiếu HAX ở mức 18,850 đồng/cp trong phiên 22/07.

  Diễn biến giá HAX từ đầu năm 2022 đến nay

  Thế Mạnh

  FILI