17:47, 12/05/2022

NHT: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE