17:33, 01/07/2022

NHT: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE