Những doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức tiền mặt trong tuần 12-16/07

Những doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức tiền mặt trong tuần 12-16/07

Có 33 doanh nghiệp sẽ giao dịch không hưởng quyền nhằm chia cổ tức bằng tiền mặt trong tuần giao dịch từ ngày 12-16/07/2021.

Một doanh nghiệp nuôi heo trả cổ tức năm 2020 đến 123%

ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Nông Súc Sản Đồng Nai (UPCoM: NSS) đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ lên tới 122.96%/vốn điều lệ (tức 1 cp nhận 12,296 đồng/cp). Đây cũng là tỷ lệ cổ tức cao nhất trong nhiều năm qua của đơn vị này.

Trong đó, Công ty đã chi trả đợt 1 với tỷ lệ 40% vào tháng 12/2020. Phần còn lại gần 83% (tương ứng 8,296 đồng/cp) dự kiến thanh toán vào 30/07, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/07. Với hơn 10 triệu cp đang lưu hành, Công ty cần chi trên 85 tỷ đồng để thanh toán.

NSS hiện có 2 cổ đông lớn là TCT Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai (84.3% vốn) và bà Lê Thị Khánh Xương (7.9% vốn).

Năm 2020, doanh nghiệp chuyên nuôi heo đã đem về 356 tỷ đồng doanh thu và 137 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt vượt 62% và gấp 4 lần kế hoạch đề ra. Sang 2021, Công ty dự kiến sản lượng heo thịt năm nay đạt 4,200 tấn, đi lùi 9% so với 2020. Doanh thu và lãi sau thuế rơi vào mức 270 tỷ đồng và 43.3 tỷ đồng, lần lượt giảm 24% và 68%. Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu 30%/vốn điều lệ.

TCL chốt quyền chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 50%

Một doanh nghiệp cũng sắp chia cổ tức với tỷ lệ cao là Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (HOSE: TCL). Cụ thể, TCL sẽ giao dịch không hưởng quyền vào ngày 15/07 tới để trả cổ tức năm 2020. Cổ tức thanh toán bằng tiền mặt với tỷ lệ 50% (1 cp nhận được 5,000 đồng), dự kiến vào 10/08/2021.

Nhìn lại kết quả năm 2020, TCL mang về gần 104 tỷ đồng lãi sau thuế, vượt 1% kế hoạch. Phương án chia cổ tức năm 2021 sẽ thấp hơn, ở mức 22% tương ứng hơn 66 tỷ đồng. Đáng chú ý là mục tiêu lợi nhuận năm 2021 không hề đi lùi. Cụ thể, lãi sau thuế dự kiến trên 109 tỷ đồng, tăng trưởng gần 6% so với 2020.

Công ty dự định sẽ trích nhiều hơn cho các quỹ, lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến cuối năm 2021 rơi vào mức 62 tỷ đồng. Ban lãnh đạo cho biết điều này nhằm mục đích giúp Công ty có thêm nguồn tiền để nắm bắt cơ hội đầu tư, phát triển kinh doanh.

IJC sắp chốt quyền chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15%

Một diễn biến khác, Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, HOSE: IJC) thông báo 14/07 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020. Cổ tức thanh toán với tỷ lệ 15% (1,500 đồng/cp), dự kiến vào 06/09/2021. Đây cũng là tỷ lệ chia cổ tức tốt nhất của IJC kể từ năm 2011 đến nay. Với 217 triệu cp đang lưu hành, dự kiến Công ty sẽ cần bỏ ra khoảng 325 tỷ đồng để chi trả cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh năm 2020, IJC đã đem về 2,167 tỷ đồng doanh thu và 370 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt vượt 4% và 48% so với kế hoạch đề ra. Sang 2021, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 3,074 tỷ đồng và lãi sau thuế 622 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 42% và 68%. Kết thúc quý 1, IJC đạt 292 tỷ đồng lãi sau thuế (47% kế hoạch).

Cổ phiếu IJC chốt phiên giao dịch 09/07 ở 26,750 đồng/cp, giảm 17% qua 1 tháng gần đây. Khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 7.2 triệu cp/phiên.

*Lịch sự kiện doanh nghiệp

Danh sách những doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức bằng tiền mặt từ ngày 12-16/07

Duy Na

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút