15:00, 03/05/2022

Những doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần đầu tiên tháng 5

Từ ngày 04-06/05, có 11 doanh nghiệp thực hiện giao dịch không hưởng quyền nhằm trả cổ tức tiền mặt. Tỷ lệ cao nhất thuộc về HGM và HRB.

Trong bài viết này:

  *Lịch sự kiện doanh nghiệp

  Những doanh nghiệp giao dịch không hưởng quyền nhằm trả cổ tức từ ngày 04-06/05/2022

  HGM trả cổ tức tiền mặt 30%

  Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HNX: HGM) thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 30% (3,000 đồng/cp). Nguồn chi trả cổ tức từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021. Với gần 12 triệu cp đang lưu hành, HGM cần thanh toán gần 36 tỷ đồng cho cổ đông.

  Ngày giao dịch không hưởng quyền là 04/05 và thanh toán vào ngày 26 cùng tháng.

  Trong năm 2021, HGM đã trả cổ tức đợt 1 bằng tiền với tỷ lệ 10% (1,000 đồng/cp). Như vậy, tổng tỷ lệ chi trả cổ tức cả năm đạt 40%.

  Tỷ lệ chia cổ tức cao đến từ kết quả kinh doanh tích cực. Cụ thể, lãi ròng 2021 đạt 70.4 tỷ đồng, gấp 6 lần năm trước.

  Đáng chú ý khác, ngày 25/02, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) có thông báo về việc cổ phiếu HGM có khả năng bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc. Nguyên nhân do báo cáo tài chính năm trong 3 năm 2019, 2020, 2021 của HGM có ý kiến kiểm toán ngoại trừ. HNX sẽ xem xét tiến hành hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định.

  Diễn biến giá HGM

  HRB chốt quyền trả cổ tức năm 2021

  Một doanh nghiệp cũng sắp trả cổ tức cao là Harec Đầu tư và Thương mại (UPCoM: HRB), đạt 29% (2,900 đồng/cp). Với 6.3 triệu cp đang lưu hành, Công ty cần chi hơn 18 tỷ đồng để thực hiện. Trong đó, cổ đông lớn nhất sở hữu 40% tại HRB là Bia Hà Nội (HOSE: BHN) dự kiến sẽ thu được hơn 7 tỷ đồng.

  HRB giao dịch không hưởng quyền vào 05/05 và thanh toán ngày 24/05. Đây là đợt trả cổ tức năm 2021 của doanh nghiệp này.

  Năm 2021, HRB đề ra mục tiêu doanh thu 36.8 tỷ đồng và lãi ròng 14 tỷ đồng. Kết quả, HRB đã vượt 9% và 66% kế hoạch. Sang 2022, Công ty đặt chỉ tiêu doanh thu 36.8 tỷ đồng, lãi trước thuế 17.4 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 17%.

  Kết quả kinh doanh của HRB qua từng năm

  Duy Na

  FILI