Những doanh nghiệp "lì xì" cổ tức đầu tháng Giêng

Những doanh nghiệp "lì xì" cổ tức đầu tháng Giêng

Trong tuần giao dịch đầu tiên của năm Tân Sửu (17-19/02/2020) có 4 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Đáng chú ý nhất là BHN với tổng tỷ lệ 28.3%.

* Lịch sự kiện doanh nghiệp niêm yết

Doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức tiền mặt trong tuần từ 17-19/02/2021

Chi tiết hơn, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HOSE: BHN) dự kiến chi trả cổ tức năm 2018 và 2019 với tỷ lệ lần lượt 14.5% và 13.8% (tổng tỷ lệ là 28.3%, tức sở hữu 1 cp nhận được 2,830 đồng).

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/02/2021, cổ tức dự kiến sẽ thanh toán vào 31/03/2021. Với gần 232 triệu cp đang lưu hành, BHN cần chi ra tổng cộng 656 tỷ đồng để thực hiện. Đa phần trong đó sẽ về tay cổ đông Nhà nước khi Bộ Công Thương nắm gần 82% sở hữu tại doanh nghiệp nước giải khát này.

Lịch sử chi trả cổ tức của BHN từ 2014-2019 và kế hoạch năm 2020
Nguồn: VietstockFinance

Về kết quả kinh doanh năm 2020, BHN đã đem về 7,464 tỷ đồng doanh thu và 722 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt vượt 78% và 191% các chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 6%.

Ở một diễn biến khác, CTCP Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh (UPCoM: DTV) cũng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào tuần này.

Cụ thể, DTV vừa thông báo ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2020 vào 17/02/2021. Cổ tức dự kiến sẽ thanh toán bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% (1 cp nhận 1,500 đồng), chi trả vào ngày 26/02/2021.

Đồng thời, DTV cũng chốt đây là danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 (thời gian và địa điểm Công ty sẽ thông báo sau).

Xuân Nghĩa

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút