Nông Súc sản Đồng Nai đặt chỉ tiêu quý 1/2020 lãi trước thuế 19 tỷ đồng

Nông Súc sản Đồng Nai đặt chỉ tiêu quý 1/2020 lãi trước thuế 19 tỷ đồng

HĐQT CTCP Nông Súc Sản Đồng Nai (UPCoM: NSS) vừa thông qua Nghị quyết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất quý 1/2020.

Cụ thể, NSS đặt chỉ tiêu trong quý 1/2020 sản lượng thịt heo và doanh thu đạt 840 tấn và gần 59 tỷ đồng. Do đó, Công ty đặt chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế đạt 19 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước 2.4 tỷ đồng.

Theo NSS dự báo, tình hình sản xuất xuất kinh doanh quý đầu tiên trong năm này sẽ có chiều hướng thuận lợi, giá bán heo hơi còn giữ ở mức cao sẽ là lợi thế cho việc sản xuất kinh doanh.

Năm 2019, sản lượng heo thịt của Công ty đạt 4,526 tấn, tương ứng với 125.7% kế hoạch năm 2019 (3,600 tấn). Doanh thu và lợi nhuận trước thuế ghi nhận ở mức gần 200 tỷ đồng và 27.5 tỷ đồng, đạt gần 143% và 423% kế hoạch năm 2019.

Ngoài ra, trong cuối năm 2019, Công ty có đợt kiểm toán từ đoàn kiểm toán Nhà nước. Qua đó, kiểm toán kiến nghị điều chỉnh giảm số liệu doanh thu tài chính (chưa hạch toán) với số tiền 819 triệu đồng vào BCTC năm 2018.

Hiện nay, Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai đang sở hữu hơn 84% vốn của NSS. Theo thông tin trước đó, Tổng Công ty đã có kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn tại NSS và đợt kiểm toán lần này kiểm toán viên cũng kiến nghị về việc thực hiện thoái vốn trên.

Tố Diệp

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút