13:37, 11/08/2022

NVT: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Trịnh Kiên

Trong bài viết này:

    Trịnh Kiên báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE