17:47, 16/08/2022

NVT: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty TNHH NVT Holdings

Trong bài viết này:

    Công ty TNHH NVT Holdings báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE