17:10, 24/08/2022

NVT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã CK: NVT) như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE