16:30, 03/08/2022

Ocean Group chuyển từ lãi thành lỗ trong quý 2

Ocean Group lỗ ròng 14 tỷ đồng trong quý 2/2022 và đây cũng là quý đầu tiên Tập đoàn hoạt động dưới thời ban lãnh đạo mới IDS Equity Holdings.

Trong bài viết này:

  Quý 2/2022, CTCP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, HOSE: OGC) ghi nhận doanh thu thuần tăng 30% so với cùng kỳ, lên 154 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty lại lỗ ròng 14 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi ròng 51 tỷ đồng. Trong đó, công ty con đóng góp phần lớn doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn, CTCP One Capital Hospitality (HOSE: OCH), lỗ ròng hơn 5 tỷ đồng trong quý 2.

  Việc chi phí gia tăng, đồng thời không còn ghi nhận các khoản thu nhập khác và doanh thu tài chính là những nguyên nhân chính khiến Ocean Group chuyển từ lãi sang lỗ trong quý 2/2022. Kết quả này diễn ra trong bối cảnh chuyển giao quyền lãnh đạo sang nhóm IDS Equity Holdings kể từ sau đại hội thường niên vào tháng 4/2022.

  Kết quả kinh doanh quý 2/2022 của OGC

  Đvt: Tỷ đồng

  Lũy kế 6 tháng đầu năm, Ocean Group ghi nhận doanh thu thuần 257 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, nhưng lại lỗ ròng 36 tỷ đồng.

  Từ khi IDS Equity Holdings tiếp quản công ty, Ocean Group cũng có sự thay đổi lớn trong báo cáo tài chính. Sau khi rà soát lại báo cáo tài chính, Ocean Group chuyển từ lãi thành lỗ ròng 76 tỷ đồng trong năm 2021. Cùng với đó là động thái chuyển hơn 3,000 tỷ đồng nợ xấu ra ngoại bảng.

  * Ocean Group chuyển lãi thành lỗ 76 tỷ đồng sau kiểm toán

  * Sóng ngầm tại Ocean Group

  Vũ Hạo

  FILI