19:59, 31/08/2022

OGC: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc giữ nguyên diện cảnh báo đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã CK: OGC) như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE