16:47, 19/05/2022

ORS: Bà Bùi Thị Thanh Trà được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc từ 18/05/2022

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong thông báo thay đổi nhân sự - Phó Tổng Giám đốc kèm Quyết định của HĐQT như sau:


     

     

    Tài liệu đính kèm