16:40, 08/06/2022

PAN muốn huy động hàng ngàn tỷ để M&A và tăng sở hữu ở nhiều công ty

HĐQT CTCP Tập đoàn Pan (HOSE: PAN) vừa thông qua nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

Trong bài viết này:

  Theo nghị quyết, PAN dự kiến đăng ký phát hành hơn 83.5 triệu cp cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 5:2 (cổ đông sở hữu 5 cp sẽ được hưởng 2 quyền, mỗi quyền sẽ được nhận thêm 1 cp mới).

  Hiện, PAN đang niêm yết hơn 216 triệu cp, nếu hoàn tất việc phát hành cổ phiếu nói trên, doanh nghiệp này sẽ tăng vốn điều lệ lên hơn 3,000 tỷ đồng.

  Diễn biến tăng vốn của PAN

  Song song đó, doanh nghiệp chuyên sản xuất thực phẩm này còn cho triển khai việc đăng ký chào bán hơn 104 triệu cp cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. Giá chào bán được công bố là 15,000 đồng/cp; tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cp được hưởng 1 quyền, mỗi quyền được mua 1 cp mới).

  Các cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu này chỉ có thể chuyển nhượng 1 lần duy nhất trong thời gian quy định (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba).

  Đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ thu tối đa hơn 1,566 tỷ đồng. Số tiền thu được sẽ được dùng để góp thêm vốn và tăng sở hữu ở các công ty. Cụ thể, PAN sẽ góp thêm vào CTCP Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An (LAF) 55 tỷ đồng để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

  Kế hoạch sử dụng vốn của PAN
  Nguồn: PAN

  Đồng thời, Công ty sẽ đầu tư 825 tỷ đồng để tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên có hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, kế hoạch tăng trưởng tốt: CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG), CTCP XNK Thủy sản Bến Tre (ABT), CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (NSC) và CTCP Chế biến hàng xuất khẩu Long An (LAF).

  Kế hoạch sử dụng vốn của PAN
  Nguồn: PAN

  Công ty cũng sẽ dùng 400 tỷ đồng đầu tư M&A các công ty mới phù hợp trên thị trường, hoạt động trong lĩnh vực Nông nghiệp, Thực phẩm, góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị và đa dạng hóa sản phẩm của Tập đoàn.

  Ngoài ra, một phần sẽ được dùng để đầu tư ngắn và trung hạn vào các sản phẩm đầu tư an toàn, có lãi suất ổn định. Số vốn dự kiến là 100 tỷ đồng.

  Song song đó, Công ty sẽ dùng tiền để tái cơ cấu các khoản vay nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho Công ty.

  Kế hoạch sử dụng vốn của PAN
  Nguồn: PAN

  Sau 2 phương án phát hành, vốn điều lệ tập đoàn dự kiến tăng lên 4,102 tỷ đồng. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường cuối năm trước, PAN còn có phương án chào bán riêng lẻ 41.1 triệu cp để tăng vốn lên hơn 4,500 tỷ đồng.

  Vân Ly

  FILI