15:20, 25/07/2022

PC1: Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng 100% vốn của Công ty Nomura Asia Investment (Vietnam) Pte.Ltd

Trong bài viết này:

     Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng 100% vốn của Công ty Nomura Asia Investment (Vietnam) Pte.Ltd như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE