PDR báo lãi ròng quý 3 tăng 38%

PDR báo lãi ròng quý 3 tăng 38%

Nhờ tiếp tục bàn giao bất động sản tại Dự án Phân Khu số 9 và Phân Khu số 4, lợi nhuận ròng quý 3/2021 của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) tăng 38% so với cùng kỳ, xấp xỉ 608 tỷ đồng.

Trong quý 3/2021, PDR tiếp tục thực hiện bàn giao các Nền đất của Khu thấp tầng tại Dự án Phân Khu số 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, tỉnh Bình Định. Ngoài ra, Công ty cũng thực hiện chuyển nhượng một phần Khu chung cư cao tầng Dự án Phân Khu số 4 và Phân Khu số 9. Kết quả, theo báo cáo hợp nhất, doanh thu thuần cả quý của Công ty ghi nhận gần 1,268 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ.

Nhờ giá vốn được tiết giảm mạnh, biên lãi gộp của PDR tăng từ 48.5% lên 67.5%. Lợi nhuận gộp nhờ đó tăng 34%, đạt xấp xỉ 856 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi thuế cùng các loại chi phí khác, lợi nhuân ròng của PDR trong quý 3/2021 đạt gần 608 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ.

Dưới sự ảnh hưởng tích cực của kết quả kinh doanh quý 3, lợi nhuận ròng 9 tháng đầu năm của PDR tăng 55% so với cùng kỳ, vượt mức 1,111 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm của PDR. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2021 của PDR

Tổng tài sản của PDR tại thời điểm 30/09/2021 đạt hơn 19,676 tỷ đồng, tăng 26% so với đầu năm. Tiền (tiền gửi) cùng các khoản phải thu ngắn hạn của Công ty đều tăng mạnh, lần lượt gấp 5 lần và 2 lần đầu năm, ghi nhận 315 tỷ đồng và 3,121 tỷ đồng.

Mặt khác, giá trị hàng tồn kho của PDR đạt gần 11,921 tỷ đồng, tăng 28% so với đầu năm. Nguyên nhân do Công ty phát sinh ghi nhận hàng tồn kho đối với các chi phí liên quan đến ba dự án gồm Dự án Bình Dương Tower, Dự án Phước Hải và Dự án Trần Phú Đà Nẵng.

Điểm cộng cho sức khỏe tài chính của PDR là vay nợ ngắn hạn của Công ty đã giảm 64%, chỉ còn ghi nhận hơn 507 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khoản mục người mua trả tiền trước của PDR đạt gấp 2.5 lần đầu năm, với gần 1,579 tỷ đồng, trong đó tiền trả trước cho Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội chiếm hơn 1,322 tỷ đồng.

Phối cảnh Phân Khu số 4 thuộc Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội

Hà Lễ

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút