17/05/2022 10:52

PDR: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 33

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 33 như sau:

Tài liệu đính kèm

HOSE