PG Bank: Kinh doanh quý 3 sa sút, nợ xấu tăng 13%

PG Bank: Kinh doanh quý 3 sa sút, nợ xấu tăng 13%

Theo BCTC quý 3/2021 vừa công bố, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank, UPCoM: PGB) báo lãi quý 3 gấp 4.6 lần cùng kỳ nhờ hoàn nhập dự phòng. Nợ xấu tăng 13% so với đầu năm.

Trong quý 3, hầu hết hoạt động kinh doanh của PGB đều đi lùi so với cùng kỳ. Nguồn thu chính giảm đến 18%, chỉ còn 203 tỷ đồng thu nhập lãi thuần.

Các nguồn thu ngoài lãi cũng sụt giảm như lãi từ kinh doanh ngoại hối (-35%), lãi từ hoạt động khác (-57%).

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 41% so với cùng kỳ, chỉ còn hơn 95 tỷ đồng. Nhưng kỳ này, PGB không trích dự phòng mà được hoàn nhập hơn 1.7 tỷ đồng, do đó, Ngân hàng báo lãi trước thuế gấp 4.6 lần cùng kỳ, ghi nhận 97 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PGB giảm đến 64% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, chỉ trích 93 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng. Kết quả, PGB báo lãi trước và sau thuế gấp đôi cùng kỳ, đạt 272 tỷ đồng và 218 tỷ đồng.

Sau 9 tháng đầu năm, PGB đã thực hiện được 88% kế hoạch 310 tỷ đồng lãi trước thuế của cả năm 2021.

Kết quả kinh doanh quý 3/2021 của PGB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 3/2021 của PGB

Tính đến cuối quý 3, tổng tài sản PGB tăng nhẹ 2% so với đầu năm, lên 36,793 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm 10% (còn 570 tỷ đồng), tiền gửi tại TCTD khác tăng 12% (6,574 tỷ đồng), cho vay khách hàng đi ngang (25,695 tỷ đồng)…

Về nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi khách hàng giảm 7% (còn 26,803 tỷ đồng), tiền gửi của các TCTD khác tăng 49% (4,224 tỷ đồng). Thời điểm này, Ngân hàng phát sinh 488 tỷ đồng tiền vay các TCTD khác và 500 tỷ đồng phát hành giấy tờ có giá, trong khi đầu năm không ghi nhận.

Một số chỉ tiêu tài chính của PGB tính đến 30/09/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 3/2021 của PGB

Chất lượng nợ vay của PGB cũng có chiều hướng xấu đi khi nợ xấu tại ngày 30/09/2021 tăng 13% so với đầu năm, ghi nhận 708 tỷ đồng nợ xấu. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng mạnh nhất. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ mức 2.44% đầu năm lên 2.75%.

Chất lượng nợ vay của PGB tính đến 30/09/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 3/2021 của PGB

Hàn Đông

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút